Leiderschaps trainingen: Inspirerend Leiderschap

logo_PSQI_blue_knip

Inspireren managers hun medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en het werk zo goed mogelijk te doen op het gebied van resultaten, veiligheid en kwaliteit? Het verkrijgen van resultaten door medewerkers is vandaag de dag de grootste taak van leiders cq. managers. De vraag is vaak: hoe houd ik mijn medewerkers op het juiste spoor? Hoe krijg ik ze gemotiveerd om hun taak en functie zo goed mogelijk uit te voeren? Hoe houd ik de balans tussen taakgericht management en peoplemanagement?.

NLperception maakt deel uit van het PSQI team; een wereldwijde leverancier van Leiderschapstrainingen bestaande uit een internationaal team van trainers die een uniforme boodschap verkondigen. Deze trainers weten over te brengen wat er nodig is voor de dagelijkse leiding om invloed uit te oefenen op de wijze waarop mensen hun werk doen. Door de steeds terugkomende realiteit van het werk van de deelnemers te bespreken, wordt behandeld ‘HOE’ de deelnemers hier mee om kunnen gaan zodat het gedrag van zichzelf en van diegene die ze aansturen, effectiever en efficiënter wordt. Dit zal de Resultaten (Performance), de Veiligheid (Safety) en de Kwaliteit (Quality) ten goede komen waarvan het bedrijf haar vruchten zal plukken.

Een holistische kijk op leiderschap

Holistic approach

Zoals de naam PSQI al aangeeft, richt het zich op de aspecten van de Resultaten, Veiligheid en Kwaliteit. De Resultaten komen het eerst omdat het PSQI team gelooft dat het verandergedrag zich vertaalt in prestaties en resultaten. Zonder prestaties, zou geen enkel bedrijf in staat zijn om te overleven. Veiligheid en risico management betekenen verschillende dingen voor verschillende mensen en bedrijfstakken, maar dat veilig werken essentieel is voor elk mens, staat vast. PSQI bedoelt met Veiligheid; het herkennen en wegnemen van risico’s of dit nu geldt voor de mens, het milieu of financieel welzijn. Wij doelen op Veiligheid het motiveren van mensen hun werk goed te doen. Kwaliteit betreft de bedrijfsprocessen en de mate waarop deze gevolgd worden en de wijze waarop de output wordt gecontroleerd.

Heel vaak zijn deze drie dimensies van leiderschap afzonderlijk gedelegeerd binnen een bedrijf. Om leiders te creëren die hun mensen kunnen inspireren en motiveren om het werk goed te doen, geloven wij dat alle drie aspecten moeten worden behandeld. In alle trainingen en -materialen, discussies en oefeningen, verwijzen we naar deze drie factoren en verbinden we deze in één set van methoden en technieken om geïntegreerd gedrag te verkrijgen, wat we Leiderschap noemen.

Inspirerend leiderschap, de PSQI benadering:

PSQI richt zich op zakelijke uitdagingen vanuit 3 verschillende invalshoeken via 5 Modules:

 • Module 1 ‘Self’: ‘Leid om te Inspireren’ trainen we uw leiderschapsteam om zichzelf te kunnen leiden en sturen

  • Module 2 ‘Anderen’: Anderen te leiden: Hoe coach en begeleid je anderen in de rol van teammanager?

   • Module 3 ’Teams’: Het gidsen van teams: Hoe stuur je een groep van mensen aan in de richting van Resultaten, Veiligheid en Kwaliteit

    • Module 4 ‘Transformatie’: Het loodsen van teams, afdelingen en bedrijven naar transformatie: Hoe implementeer je verbeterslagen en hoe consolideer je dit?

     • Module 5 ‘Strategie & Innovatie’: Het innoveren van teams, afdelingen en bedrijven: Hoe neem je mensen mee naar verandering en vernieuwing.

     We betrekken de managers van de deelnemers aan ons programma om de ROI (Return On Investment) te beveiligen. In ons programma begeleiden we de deelnemende leiders cq. managers door hen te ondersteunen bij de implementatie van wat ze hebben geleerd op hun werkplek.

     Wij integreren resultaten, veiligheid en kwaliteit in onze trainingen en kijken op een meer holistische wijze naar wat mensen in het bedrijfsleven nodig hebben:

     • Wij behandelen de resultaten, veiligheid en kwaliteit als een geïntegreerde business issue.

     • Wij maken mensen bewust van hoe de drie domeinen betrekking hebben op hun leiderschap en management om de ‘klus te klaren’.

     • Alle oefeningen zijn gericht op het integreren van deze drie domeinen in de workflow van de deelnemers.

     We denken globaal en handel lokaal:

     • PSQI is een wereldwijde organisatie met een unieke benadering van leiderschap. We kunnen consequent leveren over de hele wereld door de lokale deskundige trainers. 

     • Ons programma integreert leiderschapskwaliteiten rechtstreeks met de resultaten, veiligheid en de kwaliteit van het management; een effectieve, holistische en samenhangende aanpak van Leiderschap training en ontwikkeling.

     Er valt nog veel meer te zeggen over deze unieke leiderschapstraining, bel 06-45482861 of mail info@nlperception.com gerust naar Tara Dik voor meer informatie.

      

     INSCHRIJVEN

     Geef een reactie