Waarom teamcoaching
Om elke dag het beste van jezelf te geven aan klanten, is het belangrijk dat je oprecht plezier hebt in je werk. Dat je tevreden bent, niet alleen over wat je doet, maar ook met wie je het doet. Hoe plezieriger je werkomgeving, hoe enthousiaster je ook zult zijn in je relatie met de klant. En dat leidt tot resultaten.
Bij alle vormen van samenwerking spelen drie aspecten een rol: je goed voelen in het team, vertrouwen hebben in je collega’s en elkaar ook onder druk op een positieve manier kunnen aanspreken. Een teamsessie gaat in op deze aspecten en koppelt ze aan de teamdoelstellingen.

Doel teamcoaching
De NLperception teamcoach begeleidt het groep proces van team(s) naar constructieve interactie en positieve verbindingen dat leidt tot gezamenlijk resultaat. De team sessies zullengericht zijn op ervaringsgericht leren  en reflectie op de getoonde team interactie.

De teamcoach begeleidt en motiveert de teamleden te investeren in hun team/groep waar ze zelf ook onderdeel van uitmaken. Zodat ze beïnvloedt worden door een groep waardoor ze door beïnvloedt willen worden.

Wat doet een teamcoach

Een teamcoach is een coach wiens directe klant een team is. Een team bestaat uit meerdere mensen die samen (moeten) werken aan een gemeenschappelijk doel en/of resultaat. Teamcoaching heeft als doel de interactie in teams te beïnvloeden, zodat het team als geheel beter gaat functioneren. Teamcoaching en werkcontext zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de voorbereiding op de teamsessies wordt gesproken over organisatieontwikkeling die van invloed kan zijn op een team en de invloed daarvan op het team.

Kerntaken team coach
De teamcoach richt zich op het functioneren van een team als geheel: de kwaliteit van de samenwerking, de mate van zelfsturing en resultaatgerichtheid. De teamcoach herkent groepsdynamiek in het team functioneren en benut deze in termen van leren. Een teamcoach beoordeelt het team functioneren door middel van metacommunicatie (d.w.z. communicatie over de communicatie) om het team te begeleiden in het leren van een lineaire communicatie in twee stappen en voegt daar de derde stap van zelfreflectie aan toe ‘hoe communiceer ik/wij met elkaar en wat is het effect van mijn communicatie op mijn collega(‘s), onze samenwerking en resultaten?’.

Hoe ziet een teamcoach traject eruit
A) Voorbereidend proces:

– kennismaking & intake team leider(s)
– Analyse/diagnose maken van de huidige situatie en de gewenste situatie
– Gezamenlijke doelstelling bepalen, teamcoachvraag (leerbehoefte) en stappenplan (mede) formuleren.
B) Uitvoering:
– Team leren reflecteren op gezamenlijke actie(s).
– Perspectiefwisseling toepassen om de relatie team en werkcontext te optimaliseren.
– Team leert gezamenlijk eigenaarschap te nemen van interne interactie en relaties buiten het team.
– Zet teamideeën om in teamactie(s).
C) Afronding:
– Teamcoach maakt zichzelf overbodig en scherpt teamvaardigheden aan door middel van meta-vaardigheden voor continuering van leerproces.

Resultaat teamcoach 
– Team leert te reflecteren op gezamenlijke actie(s).
– Team leert gezamenlijk eigenaarschap te nemen van interne interactie en relaties met betrekking tot gezamenlijke doelstelling(en).

Werkwijze

Via een systemische aanpak krijgt het team inzicht in eigen patronen, ontwikkeling in de groepsdynamiek en de eigen gekozen oplossingen richting de gewenste situatie. Het geloof is niet zozeer in de gekozen methodieken en wel in de bewustwording en inzetten van eigen gedrag via ervaringsgericht leren.

Over NLperception St!R Teamcoaching

NLperception is een trainings- en coachingsbedrijf en valt onder Sportception, een bedrijf van Tara Dik. Tara is sinds 2021 gecertificeerd st!R teamcoach en hanteert de st!R richtlijnen. St!R is een keurmerk voor professionele begeleiders die voldoen aan de kwaliteitseisen van st!R.

Wilt u meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek, bel Tara Dik op 06-45482861 of mail info@nlperception.com.

INSCHRIJVEN

Geef een reactie